• 1

    Diamond Cutter

    • Q&A Sistemul Diamond Cutter + Meditatie (2020 E15)

    • Sistemul Diamond Cutter DCI1 & DCI2 (Partea 2) (2019 E08)

    • Sistemul Diamond Cutter DCI1 & DCI2 (Partea 1) (2019 E07)

    • Intro in Sistemul Diamond Cutter Despre semintele mentale (2019 E06)